Obsah

uznesenia 2019

Uznesenie z 05.08.2019 Stiahnuté: 27x | 13.08.2019

Uznesenie zo 17.6.2019 Stiahnuté: 47x | 25.06.2019

Uznesenie z 15.4.2019 Stiahnuté: 69x | 25.04.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ 20.3.2019 Stiahnuté: 105x | 22.03.2019

Uznesenie 25.2.2019 Stiahnuté: 107x | 27.02.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ dňa 30.1.2019 Stiahnuté: 97x | 01.02.2019

uznesenia 2018

Uznesenie z 27.12.2018 Stiahnuté: 180x | 11.06.2019

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 10.12.2018 Stiahnuté: 158x | 08.01.2019

Uznesenie 8.10.2018 Stiahnuté: 135x | 08.01.2019

Uznesenie z 25.6.2018 Stiahnuté: 171x | 08.01.2019

Uznesenie z 21.5.2018 Stiahnuté: 174x | 08.01.2019

Uznesenie 26.2.2018 Stiahnuté: 213x | 08.01.2019

uznesenia 2017

Uznesenie 11.12.2017 Stiahnuté: 230x | 08.01.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ 2.11.2017 Stiahnuté: 199x | 08.01.2019

Uznesenie 12.6.2017 Stiahnuté: 170x | 08.01.2019

Uznesenie z mimoriadneho OZ 11.10.2017 Stiahnuté: 186x | 08.01.2019

Uznesenie 11.9.2017 Stiahnuté: 222x | 08.01.2019

Uznesenie 23.8.2017 Stiahnuté: 190x | 08.01.2019

Uznesenie 13.3.2017 Stiahnuté: 213x | 08.01.2019

Plán zasadnutí OZ v roku 2017 Stiahnuté: 279x | 08.01.2019

Stránka