Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 405
TÝŽDEŇ: 1438
CELKOM: 352341

Obsah

VZN č.8/2008 Podmienky poskytovania dotácie pre PO a FO- podnikateľov na území obce Stiahnuté: 214x

VZN č.4/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy Stiahnuté: 207x

VZN č.3/2008 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy Stiahnuté: 179x

VZN č.1/2016 O vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy Zmeny a doplnky č.3 Stiahnuté: 61x

VZN č. 2/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 60x

VZN č. 1/2008 a VZN č.2/2008 - O príspevku v školskej jedáleni ZŠ a MŠ Stiahnuté: 249x

VZN č.3/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 107x

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2008 - Príspevok v školskej jedáleni ( dôchodci) Stiahnuté: 230x

VZN č.1/2010 O stanovení zásad prezentácie politických strán.....Komunálne voľby Stiahnuté: 200x

VZN č.3/2009 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 178x

VZN č.1/2009 O čistote a verejnom poriadku Stiahnuté: 252x

Dodatok k VZN č.6/2000 o symboloch obce , ich používaní a ochrane Stiahnuté: 184x

VZN č.7/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhov. miestach Stiahnuté: 177x

VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnyvch služieb, spôsobe a výške úhrad za soc. služby Stiahnuté: 50x

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ v Zbehoch Stiahnuté: 75x

Odmeňovací poriadok Stiahnuté: 63x

Dodatok č.5 k VZN č.1/2008, O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 82x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zbehy a časti obce Andač Stiahnuté: 218x

VZN č.01/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zbehy a Zbehy časť Andač Stiahnuté: 197x

Organizačný poriadok Stiahnuté: 316x

Stránka