Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 149
TÝŽDEŇ: 1636
CELKOM: 303422

Obsah

VZN č.8/2008 Podmienky poskytovania dotácie pre PO a FO- podnikateľov na území obce Stiahnuté: 178x

VZN č.4/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy Stiahnuté: 173x

VZN č.3/2008 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy Stiahnuté: 143x

VZN č.1/2016 O vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy Zmeny a doplnky č.3 Stiahnuté: 3x

VZN č. 2/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 3x

VZN č. 1/2008 a VZN č.2/2008 - O príspevku v školskej jedáleni ZŠ a MŠ Stiahnuté: 214x

VZN č.3/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 3x

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2008 - Príspevok v školskej jedáleni ( dôchodci) Stiahnuté: 186x

VZN č.1/2010 O stanovení zásad prezentácie politických strán.....Komunálne voľby Stiahnuté: 162x

VZN č.3/2009 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 143x

VZN č.1/2009 O čistote a verejnom poriadku Stiahnuté: 216x

Dodatok k VZN č.6/2000 o symboloch obce , ich používaní a ochrane Stiahnuté: 145x

VZN č.7/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhov. miestach Stiahnuté: 138x

VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnyvch služieb, spôsobe a výške úhrad za soc. služby Stiahnuté: 5x

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ v Zbehoch Stiahnuté: 23x

Odmeňovací poriadok Stiahnuté: 15x

Dodatok č.5 k VZN č.1/2008, O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 45x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zbehy a časti obce Andač Stiahnuté: 174x

VZN č.01/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zbehy a Zbehy časť Andač Stiahnuté: 150x

Organizačný poriadok Stiahnuté: 236x

Stránka