Obsah

Prieskumy a rozbory k novému územnemu plánu obce Zbehy

Grafická časť:

1. širšie vzťahy: tu ku stiahnutiu

2. komplexný rozbor problematiky : tu ku stiahnutiu

3. rozbor dopravy: tu ku stiahnutiu

4. rozbor technického vybavenia: tu ku stiahnutiu

5. krajinnoekologicky plan:  tu ku stiahnutiu

 

Textová časť:

Krajinnoekologicky plan: tu ku stiahnutiu

Územný plán obce Zbehy zadanie: tu ku stiahnutiu