Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. o sociálnych službách, § 72 ods. 2 pís. a) za predchádzajúci rok je 667,67 Eur

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález