Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

 

Občan môže mať na území Slovenskej republiky v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt; prechodný pobyt nemôže mať občan v tom istom objekte ako má evidovaný trvalý pobyt.
 

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní /max.5 rokov/.

 

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.