Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Športové hry seniorov 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 42
TÝŽDEŇ: 727
CELKOM: 93569

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zákazka na dodanie služby v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre verejného obstarávateľa v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zákazku, ktorá nie je bežne dostupná na trhu a nespadá do limitu podlimitných zákaziek v zmysle § 4 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. Verejný obstarávateľ:  Obec Zbehy

             Sídlo: Obecný úrad 69, 951 42 Zbehy

             Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Habiňák, starosta obce

             IČO: 00308668

             DIČ: 2021102941

              E-mail: obec@zbehy.sk

             Telefón: 037 / 7793 795

             Mob.: 0903 718 326

2. Názov predmetu zákazky: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

3. Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výzvu  nenávratný finančný príspevok IROP-PO4-SC431-2017-16

4. Druh predmetu zákazky: Služba -vypracovanie projektovej dokumentácie

5. Predmet zákazky: Dodanie projektovej dokumentácie pre výzvu  nenávratný finančný príspevok IROP-PO4-SC431-2017-16“. Jedná sa o štyri lokality v obci Zbehy. Bližšie špecifikácie lokalít sa uskutočnia obhliadkou terénu. Obhliadka sa uskutoční v rámci pracovných hodín obecného úradu v Zbehoch, po dohode so starostom obce – Ing. Ivanom Habiňákom, kontakt 0903 718 326.

Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží cenovú ponuku. Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale s označením súťaže „Prieskum trhu –  Projektová dokumentácia pre výzvu  nenávratný finančný príspevok IROP-PO4-SC431-2017- 16 “ s výzvou NEOTVÁRAŤ, na adresu: Obec Zbehy, Obecný úrad 69, 951 42  Zbehy. Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu. Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva s peňažným plnením resp. objednávka. Uchádzač musí vlastniť oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.

6.Dátum uzávierky na predloženie ponúk: 26.05.2017 do 12.00 hod

7. Dátum vyhodnotenia prieskumu trhu: 26.05.2017 o 12.30 hod

8.Spôsob uskutočnenia prieskumu trhu: výzva na predkladanie ponúk formou zverejnenia výzvy na webovej stránke obce: www.zbehy.sk

9.Kritériá vyhodnotenia: najnižšia konečná cena (s DPH)

 

Ing. Ivan Habiňák

Starosta obce Zbehy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správy

Hudobná skupina DIOS

Galaprogram s hudobnou skupinou DIOS a jej hosťami dňa 21.5.2017 o 16,00 hod. v KD Lužianky

Srdečne Vás pozývame na GALAPROGRAM s hudobnou skupinou DIOS a jej hosťami - PROFIL, TREND, Podzoborskí HELIGONKÁRI, Lenka a Evka BACMAŇÁKOVÉ, ktorý sa uskutoční 21.5.2017 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Lužianky. Vstupné je 5,- € a vstupenky si môžete vopred zakúpiť na Obecnom úrade v Zbehoch. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Priecestie

Vodiči, POZOR! Čaká nás uzávierka na železničnom priecestí

V súvislosti s realizáciou komplexnej rekonštrukcie železničného priecestia (v žkm 37,861) na trati Nitra – Lužianky bude realizovaná úplná uzávierka cesty III/1677 v obci Lužianky, časť Mlynárce v období od 8:00 hod. dňa 22.4.2017( sobota) do 8:00 hod. dňa 27.4.2017 ( štvrtok), kedy bude doprava presmerovaná po obchádzkovej trase.

„Vzhľadom na skutočnosť, že ide o cestu zaťaženú intenzitou dopravy značného významu, a okrem presmerovania dopravy na možnú obchádzkovú trasu je potrebné zabezpečiť aj možnosť obslužnosti priľahlej vybavenosti dotknutého územia, v záujme zabezpečenia včasnej a dostatočnej informovanosti motoristickej verejnosti Vás chceme požiadať o zverejnenie tejto informácie,“ informuje nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.
Bohužiaľ, vodiči sa musia obrniť trpezlivosťou. „Zároveň je potrebné motoristickú verejnosť upozorniť na skutočnosť, že obmedzenie premávky úplnou uzávierkou je vždy sprevádzané narušením plynulosti premávky, prípadne vznikom jej neprimeraných kongescií, preto je potrebné túto skutočnosť vnímať s náležitým pochopením, riadiť sa včas dopravným značením vyznačujúcim uzatvorenie cesty a presmerovanie dopravy po obchádzkovej trase,“ informuje Renáta Čuháková, hovorkyňa KR PZ v Nitre. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Hromadné odbery krvi Zbehy r. 2017 1

Hromadné odbery krvi Zbehy r. 2017

ZO SČK oznamujeme všetkým dobrovoľným darcom krvi, že v roku 2017 sa uskutočnia Hromadné odbery krvi v kultúrnom dome Zbehy nasledovne:
pondelok 27.2.2017
pondelok 26.6.2017
pondelok 23.10.2017 celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
smetné nádoby

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017.
Dňa 10.3.2017 bol pridaný Google kalendár a CSV kalendár. celý text

ostatné | 13. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
strom v elektrickom vedení

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto. celý text

ostatné | 7. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
odpad

Upozornenie Obecného úradu Zbehy.

Obecný úrad upozorňuje občanov, aby neukladali odpad vedľa kontajnerov, ktoré sa nachádzajú na trhovom priestranstve a tým neznečisťovali obec, nakoľko opakovane nachádzame vrecia s komunálnym odpadom pri kontajneroch na sklo.
Zároveň Vás žiadame o spoluprácu, ak spozorujete, kto sa týmto spôsobom zbavuje svojho odpadu, o nahlásenie na obecný úrad.
Taktiež upozorňujeme, že kontajnery nachádzajúce sa pri cintoríne, sú určené "IBA" na odpad z cintorína a nie z domácností, ako si to niektorí spoluobčania myslia. celý text

ostatné | 28. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
katastrálna mapa

Predkladanie žiadostí na zmeny Územného plánu obce Zbehy - oznámenie.

Obec Zbehy v zastúpení starostom obce Ing. Ivanom Habiňákom oznamuje občanom - vlastníkom nehnuteľností, že Územný plán obce sa bude otvárať po 30.6.2017 a do tohto termínu môžu občania na OÚ Zbehy predkladať žiadosti o zmeny v ÚPO. celý text

ostatné | 3. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Multifunkčné ihrisko Zbehy

Prenajatie na športové účely na tel.č. 0914 133 801 celý text

ostatné | 3. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

Zbežanček

Predstavujeme Vám detský folklórny súbor Zbežanček. celý text

ostatné | 20. 9. 2012 | Autor: Správce Webu

ZARIADENIA SPOLOČENSKÉHO, KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA


ostatné | 13. 10. 2009 | Autor: Správce Webu